Κανονισμός λειτουργίας για τις 5μελείς επιτροπές των Δήμων

2024-06-01

Τα προβλήματα δυσλειτουργίας των 5μελών επιτροπών για την διαχείριση των ζώων συντροφιάς στους Δήμους, επισήμανε η ΠΦΠΟ σε επιστολή της στην Ειδική Γραμματεία του ΥΠΕΣ, ζητώντας να υπάρξει πρότυπος κανονισμός λειτουργίας της 5μελούς. 

Στην επιστολή αναφέρθηκε ότι ο ρόλος των 5μελών επιτροπών της παρ.8 του άρθρου 10 του ν.4830/21, είναι ιδιαίτερασημαντικός καθώς αποτελεί το θεσμοθετημένο όργανο συνεργασίας ανάμεσα στον Δήμο και τα φιλοζωικά σωματεία. 

Ωστόσο, όπως επισημάνθηκε, "οι Δήμοι πολύ συχνά αποφεύγουν να συνεδριάζουν τακτικά την επιτροπή, ενώ σε πολλές περιπτώσεις υπάλληλοι και αιρετοί καθώς και τα άλλα μέλη της επιτροπής αγνοούν το ρόλο και τη σημασία της με αποτέλεσμα να δημιουργείται σύγχυση ή να παραμένουν ανενεργές."

Επιπλέον ο νόμος εκτός από δύο αρμοδιότητες τις οποίες ορίζει με σαφήνεια (την απόφαση για ευθανασία και την άδεια για γέννα) δίνει ένα ασαφές περίγραμμα της υπόλοιπης λειτουργίας της επιτροπής.

Η ΠΦΠΟ στην επιστολή της προτείνει να συνταχθεί ένας πρότυπος κανονισμός λειτουργίας που να σταλεί προς έγκριση από τα Δημοτικά Συμβούλια. 

Για το σκοπό αυτό παραθέτει αναλυτικά μια σειρά από παραμέτρους που πρέπει να προβλέπονται όπως οι ελάχιστες τακτικές συνεδριάσεις και οι προϋποθέσεις για σύγκληση έκτακτων συνεδριάσεων, ώρες και τόποι των συνεδριάσεων με δεδομένο ότι τα 4από τα 5 μέλη συμμετέχουν εθελοντικά και άμισθα, αποστολή πρόσκλησης με θεματολογία και εισηγήσεις, τήρηση πρακτικών, γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη, δυνατότητα παρακολούθησης ενδιαφερόμενου κοινού καθώς και ο προσδιορισμός των θεμάτων όπως υιοθεσιών, λειτουργίας καταφυγίων, αντιμετώπισης κακοποιήσεων, φιλοζωικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης, υπογραφής συμβάσεων μεφιλοζωικά σωματεία, η συνεργασία με άλλα σωματεία από την Ελλάδα και το εξωτερικό, η συνεργασία με εθελοντές κτηνιάτρους, η προσωρινή φιλοξενία μέσω αναδόχων, επίλυση τυχόν προβλημάτων στην υλοποίηση του προγράμματος διαχείρισης, καταλληλόλητας εξωτερικών συνεργατών, τα σημεία σίτισης και πότισης, η πορεία και τα κίνητρα των στειρώσεων, ο έλεγχος των παράνομων εκτροφέων, η ενημέρωση για την επανένταξη ζώων ώστε να παρακολουθείται η πορεία τους, ησυνεργασία με τις αστυνομικές αρχές και τη δημοτική αστυνομία, η ένταξη στην πολιτική προστασία του Δήμου προγράμματος διάσωσης των ζώων σε φυσικές καταστροφές και η τήρηση καταλόγου εθελοντών διάσωσης, η επανένταξη και υποδοχή των επανενταγμένων ζώων, η επιμόρφωση των μελών της Επιτροπής και η συμμετοχή τους σε ημερίδες και συνέδρια, η διοργάνωση εκδηλώσεων φιλοζωικού περιεχομένου και για κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς από το Δήμο.